“กว่า 18 ปี ที่ไอลิงค์ได้เจริญเติบโตขึ้นมาจากความสำเร็จ ที่สั่งสมจากประสบการมากกว่า 30 ปี”

                  ไอลิงค์ อีควิปเม็นท์ เริ่มจากธุรกิจขนาดเล็กที่มีจุดหมายเพียงอยากส่งเสริมให้บุคคลที่ไม่มีความรู้ทางด้านไอที ได้ใช้เทคโนโลยีที่ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ องค์กร บริษัท ได้สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

จากเงินลงทุนครั้งแรกเพียง 1,000,000 บาท ได้ดำเนินการจดทะเบียน ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ ลิงค์ อีควิปเม็นท์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 นับแต่นั้นมา ไอลิงค์ เปิดให้บริการออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข งานระบบเคเบิล และเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบอินเตอร์เน็ตเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการต่าง ๆ ระบบไฟฟ้าอาคารและโรงงาน ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด และได้ขยายงานด้านบริการ เช่า เช่าซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ติดตั้งระบบเสียงตามสาย แสงสีเสียงเพื่อความบันเทิง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และการประชุมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีในธุรกิจของท่าน ด้วยความไว้วางใจจากท่านผู้มีอุปการะคุณ ให้ไอลิงค์ได้มีส่วนดำเนินการ ออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจของท่านเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตที่เติบโตไปอย่างรวดเร็วด้วยการแข่งขันทางด้านข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จึงนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก

                   และในวันนี้ ไอลิงค์จึงเป็นที่รู้จักและถูกไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบต่าง ๆ ทางด้านไอที จากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณมาแล้วมากมาย และเรา พร้อมที่จะเติบโตเคียงคู่ไปด้วยกันกับธุรกิจของท่าน